Ochrona środowiska w Firmie

Terra-Bis realizuje zadania z zakresu dokumentacji ochrony środowiska w Firmach

Gospodarka odpadami w fIrmie

Pomagamy w rejestracji w BDO

Nasze usługi z zakresu ochrony środowiska

 • Baza danych o odpadach
 • KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • Raporty oddziaływania  inwestycji na środowisko - karty inwestycyjne przedsięwzięć - KIP
 • Gospodarka wodna - pozwolenia wodno-prawne
 • Gospodarka ściekowa - pozwolenia wodno-prawne
 • Gospodarka odpadowa
 • Geologia i hudrogeologia
 • Ochrona atmosfery
 • Ekspertyzy i opinie w zaresie ochrny środowiska, opłaty, raport zasobów 

 

Zapoznaj się bliżej z naszą ofertą:

Małe rzeczy pomagają chronić środowisko

Spraw, by świat był lepszy. Ty i Twoja firma mogą małymi krokami wyznaczyć najwyższe standardy ochrony środowiska. Świadome działanie w obronie Matki ZIemi pozwoli kolejnym pokoleniom cieszyć się lepszym życiem na naszej planecie.

Ochrona środowiska w firmie to nie tyko więcej biurokracji, pozwoleń i sprawozdań - tymi sprawami zajmiemy się my. Wystarczy stosować się do prostych procedur, by spełnić wszystkie wymogi prawne związane z ustawą o ochronie środowiska.

 

Zobacz, jak firmy radzą sobie z zanieczyszczeniami, śmieciami i biurokracją.

Dokumentacja związana z ochroną środowiska w firmie

Prowadzimy dokumentację związaną z BDO i innymi aktywnościami w zakresie ochrony przyrody:

 • dokumentacja emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • pozwoelnia wodno-prawne
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • zmiany pozwoelń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów
 • zmiany pozwoelń zintegorwanych 

 

Dowiedz się, jak możemy pomóc ci w ochornie natury w Tewojej firmie?

 

 

Terra Bis

Od 15 lat pomagamy firmom zadbać o właściwą realizację zdań związanych z ochroną środowiska.